Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

INNOVATIVE ACTIVITY AND BUSINESS CYCLE: AUSTRIA IN THE 19TH AND 20TH CENTURY

Pavol Minárik, Marek Vokoun, František Stellner

The period of economic recession and crisis usually intensifies the discussion of policies that aim to increase economic performance. Among these we often find suggestions to increase support of research and development, entrepreneurship and innovations. Economic crises create certain pressures to search for adequate policies in this respect; at the same time, crises seem to be the appropriate periods for implementing new policies. However, the research of the relation between business cycles and innovative activities is still rather marginal.
více

TESTING THE EFFICACY OF INFORMATION TRANSMISSION: IS EQUITY STYLE INDEX BETTER THAN STOCK MARKET INDEX?

Wee-Yeap Lau, Chin Lee

Equity style index has been widely used in the field of investment management since the introduction of return-based style analysis by Nobel Laureate William Sharpe in 1992. The style index is used as one of the independent variables in decomposing the fund returns to their respective allocation in different asset classes.
více

KOMPOZITNÝ PREDSTIHOVÝ INDIKÁTOR HOSPODÁRSKÉHO CYKLU SLOVENSKA

Andrea Tkáčová, Anna Bánociová

Za priekopníkov v oblasti monitorovania cyklickéhovývoja ekonomiky sa vo svete považujú Moor, Burns a Mitchell, ktorí položili základy sledovania hospodárskeho cyklu za pomoci kompozitných indikátorov. Tieto indikátory slúžia k monitorovaniu a analýze pozície ekonomiky v hospodárskom cykle a na ich základe je možné stanoviť aktuálnu fázu a možný budúci priebeh hospodárskeho cyklu.
více

Asymmetry in the Okun Coefficient in Romanian Economy

Petre Caraiani

Any recession is characterized by social costs.The loss of jobs, the specter of unemployment, and the decrease of earnings are all negative phenomena that produce during the recessions. During the ngoing financial crisis, unemployment rose quickly in Romanian economy. From a very low unemployment rate, at about 3.5 % before the trigger of the recession, in less than a year, the unemployment more than doubled. Coupled with the loss of budgetary revenues and the increasing public debt, this put further constraints on the optimal decisions of policy makers.
více

Štruktúra nákladov kvality a citlivosť podnikov na výkyvy ekonomiky

Martin Mizla, Patrycja Pudło

Kvalita je jedným z hlavných faktorov, ktorý vplýva na rozhodovanie zákazníka pri nákupe a voľbe produktov. Podnik, ktorý chce dlhodobo podnikať, potrebuje zabezpečiť vysokú kvalite svojich produktov a neustále zvyšovať alebo aspoň udržiavať svoju pozitívnu reputáciu. Kvalita by tak mala byť zárukou prosperity podniku zvyšovaním objemu predaja a čiastočne aj tržieb.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk