Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

THE ISSUE OF INCOME REDISTRIBUTION

Beáta Mikušová Meričková, Renáta Halásková

One of the conditions for an operating economy is the social appeasement. Massive income disparities can have negative impact on economy. The social appeasement must be obtained by the income transfers between members of society realised in through the public finance system.
více

Kvalita života: typológia Európskych miest pomocou klastrovej analýzy

Veronika Černáková, Oto Hudec

Kvalita života je spoločensky často používaným a akceptovaným pojmom na charakterizáciu podmienok pre život, pričom sa zohľadňujú aj faktory, ktoré nie sú ekonomické a zdôrazňuje sa úloha vonkajšieho prostredia pre život jednotlivca a jeho spokojnosť. Ekonomický prístup analyzuje výsledky psycho-fyziologického mechanizmu a skúma faktory vonkajšieho prostredia vplývajúce na individuálne správanie sa. Podobný prístup sa aplikuje nielen na skúmanie kvality života, ale aj novšieho príbuzného pojmu štastie ako formy subjektívneho blahobytu. Obidva pojmy sa spoločne zaoberajú dôležitou súvisiacou výskumnouotázkou, nakoľko príjmy obyvateľov vplývajú na kvalitu života alebo subjektívny blahobyt človeka.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk