Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

MANAGEMENT OF BUSINESS INFORMATICS MODEL – PRINCIPLES AND PRACTICES

Jiří Voříšek, Jan Pour, Alena Buchalcevová

This paper describes the characteristics and principles of the MBI (Management of Business Informatics) model developed at the Department of Information Technologies, University of Economics in Prague. The aim of the MBI model is to offer IT professionals in charge of information technology management in organizations a comprehensive methodological support based on industry best practices.
více

THE ROLE OF MANAGEMENT DECISIONS IN EXPLAINING FIRM MARKET EXIT

Petra Došenović Bonča, Nina Ponikvar, Ksenja Pušnik, Maks Tajnikar

In this paper we focus on the importance of including the decisions made by the firm’s management in the factors that explain firm market exit. In so doing, we acknowledge both theoretical and empirical findings regarding the wide array of firm market exit determinants that include also the impact of the firm’s managers and their decisions that may in many instances even be the decisive cause of the firm’s market exit.
více

STRATEGY AND STRATEGIC MANAGEMENT CONCEPTS: ARE THEY RECOGNISED BY MANAGEMENT STUDENTS?

Emerson Wagner Mainardes, João J. Ferreira, Mário L. Raposo

When reviewing strategic thinking, we realize how this phenomenon has gone through different phases and semantic contexts. With a millennium distancing the word from its origins, the word strategy has had several meanings but without ever losing its semantic roots. In the beginning, strategy took on a military significance and represented the action of commanding or leading armies in times of war, i.e. a military campaign.
více

Competitive intelligence v malých a středních podnicích

Zdeněk Molnár, Jindřich Střelka

Top management firem všech velikostí se během posledních dvou dekád potýká se změnou paradigmatu v přístupu ke strategickému řízení. Hlavním důvodem těchto změn je zvýšená dynamika a turbulence tržního prostředí, která je důsledkem globalizace a technologického pokroku. Tato dynamika vytváří stavy, kdy je velmi obtížné predikovat budoucí vývoj na jednotlivých trzích, což způsobuje manažerům komplikace při vytváření vhodných konkurenčních strategií. K tomu, abychom dokázali změny v konkurenčním prostředí organizace identifikovat, nám slouží Competitive Intelligence (dále CI).
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk