Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

THE IMPACT OF TQM PRACTICES ON KEY PERFORMANCE INDICATORS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM AUTOMOTIVE DEALERSHIPS

Omar Sabbagh, Mohd Nizam Ab Rahman, Wan Rosmanira Ismail, Wan Mohd Hirwani Wan Hussain

The After-Sales (AS) service is becoming a strategic business driver to maintain longterm customer retention, customer satisfaction and capital revenue in such a manner that it guarantees the continuous improvement of products and services offered to customers; AS market is up to five times larger than the new product market (Bundschuh & Dezvane, 2003), whilst it is widely agreed that the turnover of the original purchase can be tripled during the product lifespan by investing in AS services. Consequently, performance of the after-sales department should be well measured and monitored to achieve a balance between the business and the operational goals on the one hand, and their assessed values on the other (Cavalieri et al., 2007).
více

Služby v kontextu podnikatelského prostředí České republiky

Miroslav Žižka

Služby se stávají v posledních desetiletích dominujícím odvětvím z hlediska zaměstnanosti a tvorby hrubého domácího produktu. Česká ekonomika prošla z tohoto pohledu velmi zásadními změnami. Na počátku transformace hospodářství v 90. letech minulého století se česká, resp. československá ekonomika řadila do struktury ISA (I - Industry, S - Services, A - Agriculture), tedy s nejvýznamnějším postavením průmyslu na tvorbě HDP, ač rozvinuté tržní ekonomiky se již v té době nalézaly ve stádiu SIA, tzn. s dominancí sektoru služeb na tvorbě HDP a zaměstnanosti pracovní síly. Transformace československého hospodářství s sebou přinesla na jedné straně hluboký absolutní pokles průmyslové a zemědělské výroby a na straně druhé významný vzestup sektoru služeb.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk