Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM – CZECH AND NIPPON CULTURAL PERSPECTIVES

Richard Brunet-Thornton, Michal Koža, Vladimír Bureš

Japanese companies are considered a benchmark from various perspectives in the realm of business and management. Their foreign direct investments (FDI) have been considerable over the last decades in Central Europe. Multinational Enterprises (MNEs) are by their nature prone to cross-cultural interaction (Rozkwitalska, 2010). This is especially significant in the case of Japanese MNEs, which heavily rely on the use of expatriates to control foreign subsidiaries and implement foreign managerial systems (Harzing, 1999).
více

ANALÝZA SOULADU OBSAHU ICT STUDIJNÍCH OBORŮ S POŽADAVKY PRAXE V ČESKÉ REPUBLICE

Petr Doucek, Miloš Maryška, Ota Novotný

Za uplynulých více jak padesát let od výroby prvního počítače se stal z nasazování informačních systémů a informačních a komunikačních technologií (ICT) jeden z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti, růstu a produktivity současných vyspělých ekonomik. Je to zejména díky tomu, že ICT vytvářejí jak vysokou přidanou hodnotu, tak umožňují zvyšovat účinnost i účelnost vývojových, výrobních, distribučních obchodních aktivit prakticky ve všech sektorech ekonomiky.
více

Vazby lidského rozvoje na ekonomickou, sociální a politickou dimenzi globalizace

Aleš Kocourek, Pavla Bednářová, Šárka Laboutková

Prohlubující se globální ekonomická integrace, globální formy vládnutí a globální, vzájemně propojené sociální a environmentální rozvoj bývají často souhrnně označovány pojmem „globalizace“. V závislosti na individuálních preferencích žurnalistů nebo výzkumných pracovníků může být pojem „globalizace“ rozšířen o další významy, mezi něž patří zejména rostoucí vzájemné propojení trhů, omezování národní suverenity transnacionálními hráči, transformace národních ekonomik, rozšiřování nerovností a disparit, vyšší úroveň zapojení tzv. „vynořujících se“ trhů do mezinárodních finančních toků apod.
více

Internal Communication in the Small and Medium Sized Enterprises

Jana Holá

Every company needs sufficient information from its surroundings to survive in a highly competitive market. Information from micro and macro surroundings helps fulfil the company’s targets. According to the market information the company analyses the market opportunities and threats and considers all the possibilities to determinate the company’s strategy. On the other hand, the information from the company to the market ensures the success of the company’s products or services on the market.
více

Dimenzie podnikania a vzdelávania a ich implikácie v ekonomike Slovenska

Viera Kuzmišinová, Peter Kuzmišin

V 2. polovici 20. storočia v oblasti ekonomickej teórie i hospodárskej praxe sa začala intenzívnejšie venovať pozornosť skúmaniu budúcich možností a charakteru ekonomického rozvoja. Dôvodom boli najmä zdrojové obmedzenia spojené s industriálnou ekonomikou, ale i ďalšie najmä vonkajšie vplyvy ekonomického rastu, ktoré ovplyvnili vývoj svetovej ekonomiky, čo podnietilo hľadanie nových riešení na zabezpečenie budúcej prosperity.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk