Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu

Kateřina Felixová

Z celé řady dílčích tematických a regionálních operačních programů, ze kterých strukturální fondy Evropské unie sestávají, se podnikatelského prostředí nejtěsněji dotýká operační program Podnikání a inovace. Operační program Podnikání a inovace nabízí finanční pomoc ve formě dotací, úvěrů a záruk podnikatelským subjektům bez ohledu na to, zda poskytnutá podpora plyne prostřednictvím podpořených podnikatelských projektů do zaostalého či rozvinutého regionu.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk