Archiv vyhledávání


Vyhledávání
Podle hodnot

THE FACTORS INFLUENCING THE DECISION ON THE LOCATION OF HOTELS DEPENDING ON THEIR SIZE IN POLAND

Daniel Puciato, Agnieszka Gawlik, Bolesław Goranczewski, Piotr Oleśniewicz, Barbara Woś, Soňa Jandová, Julita Markiewicz-Patkowska, Mariusz Sołtys

In general, hotel location involves selecting a specific country, region and settlement unit (commune or town), where a hotel enterprise could be located (Damborský & Wokoun, 2010; Godlewska, 2001). The location of tourist enterprises, such as hotels, is fundamental to the size of the tourist demand and thus affects the economic efficiency and profitability of the hotel (Lado-Sestayo, Otero-González, & VivelBúa, 2014; Parte-Esteban & Alberca-Oliver, 2015; Puciato, 2016; Puciato & Dziedzic, 2016; Půlpánová & Simová, 2012; Simová, 2011; Simová & Zemanová, 2011; Sohrabi, Vanani, Tahmasebipur, & Fazli, 2012).
více

The Effectiveness of Industrial Zones Support in the Czech Republic

Milan Damborský, René Wokoun, Nikola Krejčová

As the transition from centrally planned economy to a market system started during the 90s, it became clear that the transition economies needed to invest heavily in order to modernize their obsolete capital stock and become competitive on the world market. Investment incentives and the promotion of industrial zones has become one of the most debated issues for experts, especially in connection with the effect of foreign direct investments on economies at both the national and regional level.
více

Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu

Kateřina Felixová

Z celé řady dílčích tematických a regionálních operačních programů, ze kterých strukturální fondy Evropské unie sestávají, se podnikatelského prostředí nejtěsněji dotýká operační program Podnikání a inovace. Operační program Podnikání a inovace nabízí finanční pomoc ve formě dotací, úvěrů a záruk podnikatelským subjektům bez ohledu na to, zda poskytnutá podpora plyne prostřednictvím podpořených podnikatelských projektů do zaostalého či rozvinutého regionu.
více

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk