Globalizace – vybrané teoretické aspekty


Ekonomie

Globalizace – vybrané teoretické aspekty

Jméno a příjmení autora:

Pavel Sirůček, Stanislav Heczko

Rok:
2006
Číslo:
4
Klíčová slova:
globalizace, nadnárodní společnosti, špičkové technologie, globální problémy,_x000D_ systémový přístup, inovační teorie dlouhých vln, formační krize
DOI (& full text):
Anotace:
Příspěvek shrnuje vybrané teoretické aspekty multidimenzionálních a silně ambivalentních procesů globalizace, probíhajících diferencovaně na různých úrovních - technologické, ekonomické, sociální či…více
Příspěvek shrnuje vybrané teoretické aspekty multidimenzionálních a silně ambivalentních procesů globalizace, probíhajících diferencovaně na různých úrovních - technologické, ekonomické, sociální či politické, kdy dochází k dalšímu propojování a růstu závislostí, ale i k asymetriím a rozpornostem. Konfrontuje různá pojetí globalizace ve světle neexistence její jednoznačné definice, ani ucelené teoretické reflexe; důraz na její různé rozměry vede taktéž k odlišným datováním a etapizacím. Ke komplexnímu uchopení lze využívat systémový přístup (včetně teorie chaosu) a instrumentarium dlouhých vln založených na inovacích. Napětí mezi různými úrovněmi je spojeno (vedle pozitivních důsledků globalizace) s řadou negativních momentů a protitendencí, kdy rozpory nejsou dlouhodobě udržitelné, a je otázkou, zda jsou řešitelné v rámci stávajícího systému. Současná fáze globalizace se ukazuje jako nestabilní, což otevírá diskuze o jejích proměnách, regulacích či zpomalení i zastavení.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk