Agregovaný dopyt, vládne výdavky a dane


Ekonomie

Agregovaný dopyt, vládne výdavky a dane

Jméno a příjmení autora:

Rastislav Jurga

Rok:
2006
Číslo:
4
Klíčová slova:
agregovaný dopyt, vládne výdavky, zdanenie, multiplikátor, marginálna daňová_x000D_ sadzba
DOI (& full text):
Anotace:
Článok je venovaný štúdiu agregovaného dopytu a vplyvu zvýšených vládnych výdavkov a zníženého daňového zaťaženia na zmenu dôchodku. Sú nájdené rovnice rovnováhy na trhu výrobkov, z ktorých je…více
Článok je venovaný štúdiu agregovaného dopytu a vplyvu zvýšených vládnych výdavkov a zníženého daňového zaťaženia na zmenu dôchodku. Sú nájdené rovnice rovnováhy na trhu výrobkov, z ktorých je odvodený prírastok dôchodku daný zvýšením vládnych výdavkov pri nezmenených daniach. Uvedená závislosť je reprezentovaná multiplikačným efektom. Taktiež je odvodený redukovaný multiplikátor, ktorý sprostredkuje prírastok dôchodku pri znížení daňového zaťaženia. Ďalej je vyšetrený tiež vplyv zmenenej daňovej sadzby na zmenu dôchodku. Vo všetkých uvažovaných prípadoch sú diskutované dôsledky vyrovnaného štátneho rozpočtu.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk