Ekonomika a manažment sociálneho podniku


Ekonomika a management

Ekonomika a manažment sociálneho podniku

Jméno a příjmení autora:

Gabriela Korimová

Rok:
2006
Číslo:
4
Klíčová slova:
sociálna ekonomika, sociálne podnikanie, sociálny manažment
DOI (& full text):
Anotace:
Sociálne podnikanie, ako nástroj sociálnej ekonomiky, sa vo vyspelých ekonomikách využíva na riešenie negatívnych externalít trhového prostredia, najmä na riešenie nezamestnanosti a v boji proti…více
Sociálne podnikanie, ako nástroj sociálnej ekonomiky, sa vo vyspelých ekonomikách využíva na riešenie negatívnych externalít trhového prostredia, najmä na riešenie nezamestnanosti a v boji proti rastúcej chudobe a sociálnej exklúzii. Tranzitívne ekonomiky tiež postupne reagujú na uvedené sociálno – ekonomické problémy. Viacerí autori hľadajú spoločnú definíciu sociálneho podnikania. V príspevku prezentujeme sociálne podnikanie ako osobitný druh podnikania, ktorý je založený
prevažne na (ne)ziskovom princípe netrhových a polotrhových vzťahov pluralitných poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti verejného záujmu. K tomu je potrebné kvantifikovať osobitosti podnikania, úlohu manažmentu a financovania sociálneho podniku.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk