Analýza přežití pro porovnání nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje


Ekonomie

Analýza přežití pro porovnání nezaměstnanosti v rámci Ústeckého kraje

Jméno a příjmení autora:

Karel Hrach

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
nezaměstnanost, analýza přežití, funkce přežití, Coxův regresní model proporcionálního_x000D_ rizika
DOI (& full text):
Anotace:
Cílem příspěvku je stručně objasnit způsob aplikace statistických metod analýzy přežití na data o nezaměstnanosti od úřadů práce a především informovat o výhodách a konkrétních výsledcích této…více
Cílem příspěvku je stručně objasnit způsob aplikace statistických metod analýzy přežití na data
o nezaměstnanosti od úřadů práce a především informovat o výhodách a konkrétních výsledcích
této aplikace. Analyzována byla veličina „délka první registrované evidence v nezaměstnanosti“
dodaná od úřadů práce ze sedmi bývalých okresů na území Ústeckého kraje a pro srovnání přilehlého
okresu Česká Lípa. Všech osm okresů je mezi sebou porovnáno zvlášť pro každou ze
čtyř uvažovaných věkových a vzdělanostních kategorií. Výhodou použitých metod je dostupnost
dat pouze z jednoho zdroje, tedy od úřadů práce, a dále možnost testovat a kvantifikovat rozdíly
mezi kategoriemi. Dle očekávání byla v souvislosti s nezaměstnaností zjištěna nejhorší situace na
Mostecku, naopak nejlepší v okrese Česká Lípa. Nejméně problematickou skupinou UOZ jsou dle
očekávání vysokoškoláci.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk