Zpeněžování konkurzní podstaty – veřejná dražba


Ekonomika a management

Zpeněžování konkurzní podstaty – veřejná dražba

Jméno a příjmení autora:

Vítězslav Hálek

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
veřejná dražba, předmět dražby, smlouva o provedení dražby, nejnižší podání,_x000D_ dražební jistota, odměna dražebníka, dražební vyhláška, protokol o provedené dražbě, opakovaná_x000D_ dražba, společná dražba
DOI (& full text):
Anotace:
Příspěvek se výlučně zabývá problematikou dobrovolných veřejných dražeb. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy související s tímto tématem a uvedeny věci a práva, které nemohou být předmětem …více
Příspěvek se výlučně zabývá problematikou dobrovolných veřejných dražeb. V úvodu jsou vysvětleny
základní pojmy související s tímto tématem a uvedeny věci a práva, které nemohou být předmětem
dražby.
Další část článku popisuje výběr dražebníka a proces přípravy veřejné dražby. Pozornost je zaměřena
na smlouvu o provedení dražby, ve které je mimo jiné stanovena výše nejnižšího podání,
dražební jistota a odměna dražebníka. Poté následuje část věnovaná dražební vyhlášce a jejím
náležitostem. Okrajově jsou zmíněny i možnosti upuštění od dražby.
Samostatná kapitola je věnována realizaci dražby. Charakterizován je postup licitátora, protokol
o provedené dražbě a proces úhrady ceny dosažené vydražením. Specifikován je přechod vlastnictví
k předmětu dražby na vydražitele a kroky dražebníka při předání.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk