Logistics Infrastructure as Factor of Regional Development. Case of Euroregion NISA


Ekonomika a management

Logistics Infrastructure as Factor of Regional Development. Case of Euroregion NISA

Jméno a příjmení autora:

Jarosław Witkowski, Bartlomiej Rodawski

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
logistická infrastruktura, integrované logistické centrum, Euroregion Nisa, vědecká_x000D_ přeshraniční spolupráce
DOI (& full text):
Anotace:
Příspěvek se zabývá jednou z perspektivních oblastí vědecké spolupráce v Euroregionu Nisa, konkrétně společným výzkumem týkajícím se logistické infrastruktury. V první teoretické části příspěvku se…více
Příspěvek se zabývá jednou z perspektivních oblastí vědecké spolupráce v Euroregionu Nisa,
konkrétně společným výzkumem týkajícím se logistické infrastruktury. V první teoretické části
příspěvku se autoři zaměřují na druhy logistických center a na jejich potenciální roli v regionálním
rozvoji. Druhá část článku upozorňuje na hlavní směry vývoje logistické infrastruktury v euroregionu.
V závěru je prezentován obsah výzkumu, který by měl ověřit životaschopnost takového centra
v euroregionu.
Logistická infrastruktura je obecně ve východoevropských příhraničních regionech málo rozvinutá
a nepropojená. Tato zaostalost omezuje toky zboží a lidí mezi regiony a vyvolává potřebu
propojení hlavních dopravních a dodavatelských sítí. V Euroregionu Nisa je kladen důraz na budování
a modernizaci hlavních dopravních tahů: silnic, dálnic a železnic. Logistická centra umožňují
propojení různých druhů dopravy a přispívají k vytvoření multimodálního dopravního systému.
Pod pojmem integrované logistické centrum se rozumí uzel, umístěný v průsečíku různých druhů
dopravy, ve kterém se provádí všechny logistické aktivity spojené s národním i mezinárodním tranzitem,
založené na komerční bázi a provozované různými operátory. Centrum zajišťuje skladování,
manipulaci s materiálem, cross-docking, organizaci dopravy, vyřizování objednávek, distribuci,
nákup, montáž a balení.
Budování logistických center přináší celou řadu efektů, konkrétně rozšíření přeshraniční spolupráce,
tvorbu nových pracovních míst, rozvoj dopravních systémů šetrnějších k životnímu prostředí,
vysokou kvalitu logistických služeb v regionu a zvyšuje atraktivitu regionu pro další domácí a zahraniční
investory.
Studie zřízení integrovaného logistického centra v euroregionu obsahuje následující části:
analýzu poptávky v nákladní dopravě, analýzu preferencí potenciálních zákazníků, analýzu očekávání
operátora centra, technickou a organizační studii, výběr konkrétní lokality, model financování
a ekonomické zhodnocení.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk