Daňová politika a daňová reforma v Slovenskej republike


Finance

Daňová politika a daňová reforma v Slovenskej republike

Jméno a příjmení autora:

Anna Schultzová, Jozef Škultety

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
daňová incidencia, daňový princíp, daňová politika, hospodárska politika, daňová_x000D_ reforma, efektívna daňová sadzba
DOI (& full text):
Anotace:
Smerovanie daňovej politiky vo veľkej miere závisí od uplatňovaných daňových zásad štátu, prostredníctvom ktorých vláda vplýva na daňovú politiku, ovplyvňuje podnikateľské prostredie ako aj životnú…více
Smerovanie daňovej politiky vo veľkej miere závisí od uplatňovaných daňových zásad štátu, prostredníctvom
ktorých vláda vplýva na daňovú politiku, ovplyvňuje podnikateľské prostredie ako
aj životnú úroveň obyvateľstva. Nepopierateľnou skutočnosťou je, že daňová politika ako súčasť
hospodárskej politiky štátu vplýva na makroekonomické agregáty (najmä na veľkosť HDP, mieru
inflácie, nezamestnanosť a pod.). Význam „národnej“ daňovej politiky štátu neklesol ani po vstupe
štátov do Európskej únie, a to aj napriek skutočnosti, že do svojej daňovej sústavy jednotlivé štáty
implementujú smernice a nariadenia EÚ. Akúkoľvek legislatívnu úpravu daní, a reformu daní zvlášť,
vnímajú daňové subjekty veľmi citlivo, jej dopady môžu rôzne subjekty posudzovať odlišne. Jej dopad
je potrebné sledovať v rôznych oblastiach (sociálna politika, politika zamestnanosti a pod.),
a to nielen z pohľadu štátu a zvyšovania jeho príjmov do verejných rozpočtov, ale aj z aspektu podnikateľských
subjektov (fyzických a právnických osôb) či občanov.
Sekce:
Finance

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk