Dopyt a ponuka na trhu komerčného poistenia


Finance

Dopyt a ponuka na trhu komerčného poistenia

Jméno a příjmení autora:

Erika Pastoráková

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
poistenie, dopyt po poistení, ponuka poistenia, subjekty trhu komerčného poistenia,_x000D_ charakteristické znaky dopytu a ponuky na trhu komerčného poistenia
DOI (& full text):
Anotace:
Na trhu komerčného poistenia sa, podobne ako na klasických trhoch, stretáva ponuka a dopyt. Predmetom kúpy a predaja je poistná ochrana. Ide o fiktívny produkt - službu. Zabezpečuje transfer rizika…více
Na trhu komerčného poistenia sa, podobne ako na klasických trhoch, stretáva ponuka a dopyt.
Predmetom kúpy a predaja je poistná ochrana. Ide o fiktívny produkt - službu. Zabezpečuje transfer
rizika z poisteného na poisťovňu. K realizácii rizika však nemusí vôbec dôjsť. Poistenie totiž
vychádza z troch základných princípov, a to z princípu podmienej návratnosti, princípu solidarity
a princípu neekvivalentnosti. Z princípov a osobitostí poistenia potom vyplývajú aj špecifiká dopytu
a ponuky na trhu komerčného poistenia. Príspevok sa zaoberá subjektami tohoto špecifického
trhu, popisuje znaky jednotlivých subjektov prítomných na trhu komerčného poistenia, ich snahy na
tomto trhu a ich budúce smerovanie.
Sekce:
Finance

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk