Hudba v obchodním prostředí. Představy zaměstnanců obchodní sféry


Hudba v obchodním prostředí. Představy zaměstnanců obchodní sféry

Jméno a příjmení autora:

Marek Franěk, Pavel Mužík

Rok:
2006
Číslo:
1
Klíčová slova:
marketing, hudba, psychologie, faktorová analýza
DOI (& full text):
Anotace:
Článek obsahuje dvě studie zabývající se vztahem k hudbě v obchodním prostředí. V první studii jsme se dotazovali vzorku zaměstnanců obchodů a restaurací (n=114) na jejich názory na funkci hudby v…více
Článek obsahuje dvě studie zabývající se vztahem k hudbě v obchodním prostředí. V první studii
jsme se dotazovali vzorku zaměstnanců obchodů a restaurací (n=114) na jejich názory na funkci
hudby v obchodním prostředí. Faktorová analýza ukázala, že existují 4 základní kategorie postojů.
První skupina dotazovaných je přesvědčena o tom, že hudba v obchodním prostředí může pozitivně
ovlivnit nákupní chování zákazníka. Další skupina se domnívá, že hudba zákazníky obtěžuje.
Příslušníci třetí skupiny by v obchodě preferovali hlasitější a rytmicky výraznější hudbu, protože
se i ve svém soukromém životě neustále obklopují hudbou. O vlivu hudby na zákaznické chování
nepřemýšlejí. Poslední skupina na užití hudby nemá jednoznačný názor, pouze jim vadí hudba,
která zaznívá v jejich podniku. V druhé studii byly na vzorku zákazníků (n=1157) zkoumány faktory,
které ovlivňují zákazníkovu nespokojenost s hudbou v obchodním prostředí. Neobliba hudby v obchodním
prostředí stoupá se vzrůstajícím věkem. Tato souvislost však není zcela lineární. Citlivost
k hudbě v obchodním prostředí rovněž pozitivně koreluje s velikostí bydliště. Negativně posuzují
tuto hudbu rovněž introverti a lidé s vyšším stupněm citlivosti na hluk. Existuje rovněž souvislost
s hudební preferencí.
(Příspěvek byl zpracován s podporou grantu 406/02/0439 Grantové agentury ČR)

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk