Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu


Ekonomie

Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu

Jméno a příjmení autora:

Josef Kubík, Michal Pilík, Miroslava Brázdilová

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
environmentální management, životní prostředí, ekonomický rozvoj, Barum Continental, systémy environmentálního řízení
DOI (& full text):
Anotace:
Článek si klade za cíl poukázat na negativní vlivy, které má hospodářský růst na ochranu životního prostředí. Upozorňuje na tendence vedoucí k devastaci prostředí, které si následně vyžadují…více
Článek si klade za cíl poukázat na negativní vlivy, které má hospodářský růst na ochranu životního prostředí. Upozorňuje na tendence vedoucí k devastaci prostředí, které si následně vyžadují mimořádné ekonomické kompenzace. Názorem autorů článku je, že převažují důvody k tomu, aby byla dostatečná ochrana životního prostředí odmítána z důvodů negativního vlivu na hospodářský růst, což lze znázornit nutností vzájemné interakce mezi ekonomickým rozvojem a stavem životního prostředí. V blízkém okolí pracoviště autorů článku se nachází společnost Barum Continental, která nejenomže náleží mezi významné podniky, ale rovněž výrazně využívá poznatky environmentálního managementu, o nichž je v textu pojednáno. Závěrem článku je také pojednání o ekologických informačních systémech, které nezbytně s rozvojem naší společnosti nabývají na významu.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk