Úloha trhu při systematické revitalizaci brownfields


Ekonomie

Úloha trhu při systematické revitalizaci brownfields

Jméno a příjmení autora:

Jiří Kraft

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
Brownfields, revitalizace, vládní a soukromé investice, ekonomicky silná a slabá oblast, multiplikace
DOI (& full text):
Anotace:
Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU Problém existujících Brownfields je nutné řešit jejich revitalizací. Ta probíhá prozatím ex post, problém je ale žádoucí…více
Zkušenosti českých regionů z čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU Problém existujících Brownfields je nutné řešit jejich revitalizací. Ta probíhá prozatím ex post, problém je ale žádoucí řešit v budoucnu i ex ante. Revitalizace může být realizována tržně, především prostřednictvím soukromých investic, to je ale reálně možné pouze v ekonomicky silných oblastech, kde poptávka po prostoru, ve kterém lze investovat, převyšuje nabídku. V ekonomicky slabých oblastech je revitalizací Brownfields nutné pomoci vládními výdaji - prostředky ze státního rozpočtu, vyvolávajícími investice soukromé. Opodstatněnost použití vládních výdajů souvisí s jejich intenzivnější multiplikací v zaostalých oblastech v porovnání s oblastmi vyspělými, čímž je zároveň učiněn krok k transformaci slabých oblastí v ekonomicky silné.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk