Ontologie a jejich využitelnost ve firmách


Ekonomika a management

Ontologie a jejich využitelnost ve firmách

Jméno a příjmení autora:

Jiří Řezáč

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
znalosti, ontologie, znalostní kapitál, konceptualizace, znalostní management
DOI (& full text):
Anotace:
Znalosti jsou stále důležitější a díky tomu je znalostní kapitál organizace jedním z jejích nejcennějších deviz. S tím roste také potřeba o tento kapitál řádně pečovat a s co největší efektivitou jej…více
Znalosti jsou stále důležitější a díky tomu je znalostní kapitál organizace jedním z jejích nejcennějších deviz. S tím roste také potřeba o tento kapitál řádně pečovat a s co největší efektivitou jej využívat. Velmi dobrou pomůckou jsou ontologie. Ontologie mohou být pojaty různě. Lišit se mohou mírou formalizace, mohou být pojaty jako reprezentační slovník nebo obsahová teorie. Ontologie se též mohou dělit podle historického vývoje na terminologické neboli lexikální ontologie, na informační ontologie a na znalostní ontologie. Ontologie se dělí i podle předmětu formalizace na doménové, generické, úlohové a aplikační. Ontologie s sebou však přinášejí i problémy, jakými může být například nutnost dodržovat ontologický závazek, problém rozsahu ontologie nebo problém interakce. Ve firmách mají ontologie mnoho specifických pozitiv i negativ, ať již postihujících celou organizaci nebo se týkajících pracovníků jako jednotlivců. Využívání ontologií je náročné, ale potenciální přínos je veliký.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk