Competitive Intelligence and Competitive Abilities of Enterprises


Ekonomika a management

Competitive Intelligence and Competitive Abilities of Enterprises

Jméno a příjmení autora:

Miroslava Brázdilová

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
konkurenční zpravodajství, zpravodajský cyklus, konkurence, konkurenceschopnost, informační zdroje
DOI (& full text):
Anotace:
Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských…více
Příspěvek se zabývá aktuální problematikou zajištění konkurenceschopnosti podniků. Je zde nastíněna metoda, která našla již hojné zastoupení v západních zemích, praktikována je také v evropských zemích a Japonsku. Pro tuto metodu, která v angličtině nese název „competitive intelligence“ (akronym CI), se v naší zemi vžil pojem konkurenční zpravodajství. Podstatou metody je vytěžování veřejných informačních zdrojů za účelem získání informací o konkurenci. Konkurenční zpravodajství realizuje své výstupy také v oblasti strategického řízení, kde má vysokou přidanou hodnotu.
Doposud vznikly postupným vývojem 4 separované typy zpravodajství, které s CI souvisejí a lze je považovat za podmnožinu konkurenčního zpravodajství. Jsou to strategické zpravodajství, zpravodajství o konkurentech, technické zpravodajství a tržní zpravodajství. V rámci těchto typů zpravodajství probíhá tzv. zpravodajský cyklus, jenž flexibilně reaguje na informační potřeby podniku. Je tvořen čtyřmi fázemi: plánováním - identifikací informačních potřeb v návaznosti na formulaci zadání, sběrem informací a jejich verifikací, analýzou a distribucí spojenou s praktickou aplikací výsledků zpravodajství do podnikových procesů.
V rámci příspěvku je kladen důraz zejména na vyhledávání informačních zdrojů, které jsou pro potřeby této metody zásadně legální. Zhruba 80
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk