Jak vybrat vhodné zaměstnance


Ekonomika a management

Jak vybrat vhodné zaměstnance

Jméno a příjmení autora:

Hana Mohelská

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
výběr zaměstnanců, kriteria výběru zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, výběrové řízení, obsazení pracovního místa
DOI (& full text):
Anotace:
Správně rozhodnout, koho a na jakou pozici přijmout, je jednou z nejdůležitějších součástí personální práce. Nevhodný průběh a chybné závěry výběru jsou drahé, uvážíme-li náklady spojené s výběrovým…více
Správně rozhodnout, koho a na jakou pozici přijmout, je jednou z nejdůležitějších součástí personální práce. Nevhodný průběh a chybné závěry výběru jsou drahé, uvážíme-li náklady spojené s výběrovým řízením, vlivem na výkonnost firmy, její kulturu a pověst i na její postavení na trhu práce. Úkolem výběru pracovníků je určit, který z uchazečů o zaměstnání bude nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného místa, ale i napomůže k vytváření zdravých mezilidských vztahů v týmu, útvaru a celé organizaci. Nároky budou kladeny také na jeho dostatečnou flexibilitu a rozvojový potenciál, aby se dokázal přizpůsobit předpokládaným změnám na pracovním místě v organizaci.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk