Jak rozumět nezávislému postavení centrální banky?


Finance

Jak rozumět nezávislému postavení centrální banky?

Jméno a příjmení autora:

David Martinčík

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
centrální banka, nezávislost centrální banky, ekonomická teorie, měnová politika
DOI (& full text):
Anotace:
Nezávislost centrální banky je významným faktorem ovlivňujícím makroekonomický vývoj dnešních ekonomik. Statisticky byla sice jednoznačně zjištěna negativní korelace mezi mírou nezávislosti centrální…více
Nezávislost centrální banky je významným faktorem ovlivňujícím makroekonomický vývoj dnešních ekonomik. Statisticky byla sice jednoznačně zjištěna negativní korelace mezi mírou nezávislosti centrální banky a velikostí inflace v dané zemi, ekonomické teorie však jednoznačné nejsou. V posledních desetiletích je rozlišováno více druhů nezávislosti, od nezávislosti při stanovování cílů měnové politiky a volby nástrojů jejich dosažení přes nezávislost ekonomickou a politickou až k nezávislosti de jure a de facto, přesto je obecně možné říci, že převládají názory na spíše větší nezávislost centrální banky na vládě. Zatímco teorie politického hospodářského cyklu, „tradiční“ monetaristické teorie a teorie časové nekonzistence hospodářské politiky požadují úplnou nezávislost, pohled teorie veřejné volby zpochybňuje nezávislost při stanovování inflačního cíle a snaží se najít mechanismy přenosu preferencí veřejnosti ohledně míry inflace do inflačního cíle centrální banky. Z teorií stojících mimo hlavní proud je dále zmíněna teorie svobodného bankovnictví a postkeynesovská teorie centrálního bankovnictví. Současně s větší (či menší) nezávislostí centrální banky je zdůrazňována také její odpovědnost a kredibilita, jako nutné podmínky úspěšného dosažení inflačního cíle.
Sekce:
Finance

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk