Data Mining


Informační management

Data Mining

Jméno a příjmení autora:

Zdeněk Bařinka

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
data mining, data warehousing, regresní analýza, prediktivní modelování
DOI (& full text):
Anotace:
V době přelomu 20. a 21. století je společnost v mnoha ohledech a souvislostech chápána jako informačně a velmi technicky založená. Samotné informace a informační přenos, v širších souvislostech…více
V době přelomu 20. a 21. století je společnost v mnoha ohledech a souvislostech chápána jako informačně a velmi technicky založená. Samotné informace a informační přenos, v širších souvislostech vykládaný jako obchod s informacemi, byl definován a rozvíjen v minulém století a současné aktivity společnosti tyto aktivity dále zpřesňují a prohlubují. Zapojení počítačů, informačních systémů a informačních technologií zasáhlo téměř všechna odvětví a oblasti lidské činnosti. To s sebou přináší sběr a hodnocení mnoha různých z individuelního pohledu hodnotově více i méně cenných prvků, informací nevyjímaje. Tento článek přináší stručný přehled metod a algoritmů data miningu, které se v praxi používají včetně několika příkladů.
Sekce:
Informační management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk