Územní analýza nákupního chování


Územní analýza nákupního chování

Jméno a příjmení autora:

Petr Cimler

Rok:
2005
Číslo:
4
Klíčová slova:
zájmová oblast, chování zákazníka, primární prodejna, typy prodejen, kupní síla, zákaznické preference, mobilita zákazníků
DOI (& full text):
Anotace:
Na chování zákazníků ve smyslu jejich orientace na typy (formáty) prodejen působí nejen vlastní zákaznické preference nákupních podmínek jako je např. dosažitelnost nákupního místa, ceny, šíře…více
Na chování zákazníků ve smyslu jejich orientace na typy (formáty) prodejen působí nejen vlastní zákaznické preference nákupních podmínek jako je např. dosažitelnost nákupního místa, ceny, šíře nabídky, služby, kvalita zboží, otevírací doba apod. ale také samotná úroveň obchodní vybavenosti měst a obcí, míra využívání automobilu apod. Územní aspekt těchto faktorů se projevuje v odlišnostech orientace zákazníků na maloobchodní formáty nejen v celých oblastech ale i jednotlivých obcích. K dokumentování těchto závěrů jsou využity výsledky šetření chování zákazníků v oblasti okresu Rychnov n. K. a vybraných obcích se specifickou polohou či obchodní vybaveností. Výsledky mohou posloužit i pro podporu územní analýzy malých a středních podnikatelů retailingu při rozhodování o lokalizaci podnikatelských aktivit. Mohou být východiskem, na které navazují další metody územní analýzy postavené na kvantifikaci územních rozdílů v poptávce, její spádovosti a diferencovanosti.
Výsledky šetření potvrzují i výrazný vliv hypermarketů, umocnění jejich dosahu využíváním bezplatných autobusových linek, význam diskontních prodejen v malých a středních městech i konkurenční tlak těchto formátů na supermarkety. Ukazují, co je v současnosti podstatné pro rozhodování zákazníka o místě nákupu.

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk