Diagnostikovanie motivačného prostredia robotníkov v ŽOS, a. s. Zvolen


Ekonomika a management

Diagnostikovanie motivačného prostredia robotníkov v ŽOS, a. s. Zvolen

Jméno a příjmení autora:

Miloš Hitka, Roman Zámečník

Rok:
2005
Číslo:
3
Klíčová slova:
motivácia, motivačné prostredie, motivační program, analýza motivátorov
DOI (& full text):
Anotace:
V bežnej praxi je problematika motivácie pracovníkov v mnohých firmách často podceňovaná a vnímaná len ako čosi všeobecne platné, pre prax nepotrebné. Nie je pri tom rešpektovaná jej vnútorná…více
V bežnej praxi je problematika motivácie pracovníkov v mnohých firmách často podceňovaná a vnímaná len ako čosi všeobecne platné, pre prax nepotrebné. Nie je pri tom rešpektovaná jej vnútorná podstata a hĺbka na strane jednej a jej často veľmi efektívna aplikovateľnosť na strane druhej. Pritom motivácia pracovníkov je jedna z najdôležitejších úloh pri usmerňovaní správania sa pracovníka. Príspevok popisuje možnosť analýzy motivačného prostredia podniku pomocou dotazníkovej metódy a navrhuje jednoduchý, časovo, finančne, technicky nenáročný a operatívne modifikovateľný prehľadný spôsob vyhodnotenia.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk