Data mining a jeho využití


Informační management

Data mining a jeho využití

Jméno a příjmení autora:

Petr Klímek

Rok:
2005
Číslo:
3
Klíčová slova:
získávání znalostí z dat, data mining, softwarové produkty, statistika, metody data miningu
DOI (& full text):
Anotace:
Tento příspěvek se zabývá problematikou získávání znalostí z dat. Jsou v něm definovány základní pojmy a postupné kroky, ve kterých probíhá dolování dat. Dále jsou zde uvedeny hlavní dodavatelé…více
Tento příspěvek se zabývá problematikou získávání znalostí z dat. Jsou v něm definovány základní pojmy a postupné kroky, ve kterých probíhá dolování dat. Dále jsou zde uvedeny hlavní dodavatelé softwarových produktů v České republice - jedná se o renomované softwarové firmy. Příspěvek rovněž rozebírá nutné základní znalosti uživatelů, kteří provádějí data mining v podniku. Poslední odstavec se věnuje výzkumu v oblasti použití metod a speciálních softwarových produktů určených pro data mining.
Sekce:
Informační management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk