Zhodnocení ekonomiky ČR v letech 1998 až 2002 -- magické čtyřúhelníky


Ekonomie

Zhodnocení ekonomiky ČR v letech 1998 až 2002 -- magické čtyřúhelníky

Jméno a příjmení autora:

Ludmila Bokrošová

Rok:
2005
Číslo:
2
Klíčová slova:
magický čtyřúhelník, stabilizační politika vlády, makroekonomické agregáty
DOI (& full text):
Anotace:
Cílem tohoto článku je zhodnotit ekonomiku ČR v letech 1998 až 2002 za pomocí tzv. magických čtyřúhelníků. Magické čtyřúhelníky, které jsou využity k analýze, zachycují čtyři nejdůležitější mak…více
Cílem tohoto článku je zhodnotit ekonomiku ČR v letech 1998 až 2002 za pomocí tzv. magických čtyřúhelníků. Magické čtyřúhelníky, které jsou využity k analýze, zachycují čtyři nejdůležitější mak-roekonomické ukazatele: průměrnou roční míru relativní změny reálného HDP v %, průměrnou roční míru inflace v %, podíl salda běžného účtu platební bilance na nominálním HDP v % a míru nezaměstnanosti v %. Obsah plochy jednotlivých čtyřúhelníků ukazuje, jak byla či nebyla úspěšná stabilizační politika naší vlády ve vybraných letech. Článek dále obsahuje srovnání průměru vypoč-teného za sledované období 1998 až 2002 s nejméně úspěšným rokem a s nejvíce úspěšným rokem ve sledovaném období. Dále se zaměřuje na vybrané složky makroekonomických agregátů a na jejich vývoj.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk