Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu


Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu

Jméno a příjmení autora:

Jitka Kloudová, Kamil Dobeš, Pavel Stříž

Rok:
2005
Číslo:
1
Klíčová slova:
matice GE, marketing, management, marketingový audit, konkurenceschopnost
DOI (& full text):
Anotace:
Současný proces globalizace ekonomiky má za následek, že dochází k vzájemnému propojování domácích trhů s trhy zahraničními, což s sebou zároveň přináší rostoucí konkurenci. Tento fakt ovlivňuje…více
Současný proces globalizace ekonomiky má za následek, že dochází k vzájemnému propojování domácích trhů s trhy zahraničními, což s sebou zároveň přináší rostoucí konkurenci. Tento fakt ovlivňuje podniky, které jsou tomuto konkurenčnímu tlaku vystaveny. V roce 2003 bylo provedeno šetření a u 276 českých firem bylo zjišťováno, které faktory jsou významné pro udržení kroku s konkurencí. Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí českých firem z pohledu situačního postavení firem na trhu. Bylo zkoumáno, zda na situační postavení firmy na trhu v rámci Matice GE má vliv obor činnosti, ve kterém firma podniká, kvalita managementu firmy, úroveň marketingu ve firmě, využívání internetu v marketingové činnosti firmy a také kontrola marketingové činnosti prováděná systémem marketingového auditu.

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk