Alianční cena a daně


Ekonomie

Alianční cena a daně

Jméno a příjmení autora:

Ladislav Šafařík

Rok:
2004
Číslo:
4
Klíčová slova:
alianční cena, maximalizace zisku, daně, daňový výnos, zaměstnanost
DOI (& full text):
Anotace:
Článek navazuje na stať Alianční cena v E + M č. 3/2003 [11]. Dokládá, že chování aliance je významně ovlivněno typem daní. Např. daň z přidané hodnoty posunuje poptávkovou křivku nebo příspěvek na…více
Článek navazuje na stať Alianční cena v E + M č. 3/2003 [11]. Dokládá, že chování aliance je významně ovlivněno typem daní. Např. daň z přidané hodnoty posunuje poptávkovou křivku nebo příspěvek na sociální zabezpečení posunuje křivku průměrných variabilních nákladů. Aliance reaguje na zmíněné podněty novou, vyšší cenou, a důsledkem je snížený objem výroby i snížení počtu zaměstnaných osob. Firma cenu nemění, týká-li se daň pouze fixních nákladů a neovlivňuje-li křivku poptávky, protože její zisk zůstává i za změněných podmínek maximální. Takovou vlastnost mají daň z příjmu, daň ze jmění a daně, jejichž poplatníkem je pracovník. Firmy i stát by tudíž mohly získat více (na čistém zisku resp. daňovém výnosu), zvýšil by se počet zaměstnaných pracovníků a výrobky by byly levnější, kdyby DPH a příspěvek na sociální zabezpečení hrazené firmami byly zčásti nebo zcela nahrazeny daněmi z příjmu nebo z majetku. Článek vyslovuje názor podpořený autoritami, že změna podílu jednotlivých typů daní má významné důsledky pro příjem státního rozpočtu, protože alianční produkty jsou na trhu značně zastoupeny, a je nutno brát v úvahu nejen finální firmy, ale všechny dodavatele, subdodavatele, přepravce, obchodníky apod.
Sekce:
Ekonomie

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk