Progresívne trendy vo výrobnom manažmente


Ekonomika a management

Progresívne trendy vo výrobnom manažmente

Jméno a příjmení autora:

Katarína Teplická

Rok:
2004
Číslo:
4
Klíčová slova:
Kľúčové slová: štíhly manažment, externé služby špecializovaných firiem, systém riadenia výroby práve včas", komplexná produktívna údržba, komplexné riadenie kvality, kontinuálne zlepšovanie procesov výroby"
DOI (& full text):
Anotace:
Každý výrobný podnik si v dnešných trhových podmienkach uvedomuje potrebu neustáleho zlepšovania procesov výroby, ktoré vedú k progresívnemu riadeniu celého podniku a vo vzájomnej synergii uplatňujú…více
Každý výrobný podnik si v dnešných trhových podmienkach uvedomuje potrebu neustáleho zlepšovania procesov výroby, ktoré vedú k progresívnemu riadeniu celého podniku a vo vzájomnej synergii uplatňujú princípy podniku svetovej triedy s orientáciou na splnenie požiadaviek zákazníka. Význam implementácie nových moderných nástrojov v oblasti plánovania a riadenia výroby neustále rastie. Podniky vo veľkej miere implementujú tieto nástroje efektívneho riadenia výroby vo svojich prevádzkach. Tento trend má výrazný rozsah najmä v zahraničných podnikoch a postupne sa začína uplatňovať aj v slovenských podnikoch. Implementácia týchto nových trendov ako je štíhly manažment výroby, produktívna údržba, systém neustáleho zlepšovania-kaizen, si vyžadujú značné investičné prostriedky, ktoré si musia podniky zabezpečiť prostredníctvom vlastných alebo cudzích zdrojov, avšak s predpokladom očakávania vysokej návratnosti týchto investícií, ktoré prinášajú podnikom efektívne výsledky vo forme úspornosti a účinnosti. Využívanie týchto nových trendov vo výrobných podnikoch a ich prínosy prezentuje nasledovný príspevok.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk