Jak stanovit průměrné vážené náklady kapitálu


Ekonomika a management

Jak stanovit průměrné vážené náklady kapitálu

Jméno a příjmení autora:

Emil Vacík

Rok:
2004
Číslo:
4
Klíčová slova:
průměrné vážené náklady kapitálu, cizí kapitál, vlastní kapitál, oportunitní náklady kapitálu, riziková prémie
DOI (& full text):
Anotace:
Článek se zabývá objasněním jednoho z možných postupů při určování budoucích průměrných vážených nákladů na kapitál. Průměrné vážené náklady na kapitál jsou pravděpodobně vedle ukazatele návratnosti…více
Článek se zabývá objasněním jednoho z možných postupů při určování budoucích průměrných vážených nákladů na kapitál. Průměrné vážené náklady na kapitál jsou pravděpodobně vedle ukazatele návratnosti investovaného kapitálu nejdůležitějším ukazatelem při určování hodnoty společnosti. Je to rovněž diskontní míra, která se používá pro převod očekávaného budoucího cash-flow na současnou hodnotu uchopitelnou pro všechny investory.
Postup respektuje rizikovost, která je vyjádřena volatilitou většiny proměnných, které výpočet parametrizují. Uvedený přístup je vhodný hlavně pro střednědobé manažerské plánování a rozhodování, kdy lze kromě podnikatelského plánu použít i expertních znalostí a minulostních trendů vývoje.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk