Licencování technologií


Ekonomika a management

Licencování technologií

Jméno a příjmení autora:

Jaromír Ficek

Rok:
2004
Číslo:
4
Klíčová slova:
licence, patent, duševní vlastnictví, financování
DOI (& full text):
Anotace:
Licencování technologií je specifická činnost, při které dochází k prodeji převážně nehmotného duševního majetku a know-how za specifických podmínek. Jedná se o složitý proces, který má návaznost na…více
Licencování technologií je specifická činnost, při které dochází k prodeji převážně nehmotného duševního majetku a know-how za specifických podmínek. Jedná se o složitý proces, který má návaznost na řadu dalších oblastí a úspěšná realizace je závislá na mnoha okolnostech a vyžaduje specifické znalosti, které chybí nejenom většině běžných firem, ale i řadě institucí a firem zabývajících se přímo výzkumem a vývojem. Cílem tohoto článku je stručně seznámit s uvedenou problematikou. Rozebrán bude způsob ochrany práv k nehmotným statkům a know-how, principy a zákonitosti licenčního obchodování, elementy a úrovně licenčního obchodování. Zmíněny budou způsoby financování, výhody a nevýhody a možní účastníci licenčního obchodování. Uvedené informace by měly posloužit jak ekonomicky, tak i technicky orientovaným čtenářům.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk