Analýza online poisťovníctva


Informační management

Analýza online poisťovníctva

Jméno a příjmení autora:

Michal Šoltés, Radoslav Delina

Rok:
2004
Číslo:
4
Klíčová slova:
poisťovníctvo, online, e-insurance, e-business
DOI (& full text):
Anotace:
V článku charakterizujeme využitie informačných technológií v poisťovníctve v Európe a na Slovensku. V prvej časti je hlavný dôraz kladený na analýzu online služby a úrovne elektronického obchodu v…více
V článku charakterizujeme využitie informačných technológií v poisťovníctve v Európe a na Slovensku. V prvej časti je hlavný dôraz kladený na analýzu online služby a úrovne elektronického obchodu v európskych a slovenských poisťovacích spoločnostiach. V druhej časti navrhujeme ďalšie možnosti, resp. oblasti, využitia informačných technológií v poisťovacích spoločnostiach. Slovenský poistný trh napriek pozitívnym skúsenostiam zo zahraničia ešte stále nevyužíva plne možnosti, ktoré mu ponúkajú nové informačné technológie. Väčšina poisťovní sa na svojich stránkach obmedzuje iba na prezentáciu seba a svojich produktov a abstrahuje od komplexných možností a funkcií elektronického obchodu ako dôležitého faktora zvyšovania konkurencieschopnosti a zefektívňovania obchodných procesov.
Sekce:
Informační management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk