Komprimace vektorových geodat


Informační management

Komprimace vektorových geodat

Jméno a příjmení autora:

Jan Čapek

Rok:
2004
Číslo:
4
Klíčová slova:
geodata, geografický informační systém, komprimace, Fourierova transformace, Wavelet transformace.
DOI (& full text):
Anotace:
Článek se zabývá problémem komprimace vektorových geodat, problémem, kterému není věnována v literatuře pozornost patrně z vžité představy, že vektorová goedata jsou sama o sobě tak úsporná, že nemá…více
Článek se zabývá problémem komprimace vektorových geodat, problémem, kterému není věnována v literatuře pozornost patrně z vžité představy, že vektorová goedata jsou sama o sobě tak úsporná, že nemá význam je dále komprimovat, na rozdíl od geodat rastrových, kde se naopak komprimace hojně používá. Jsou diskutovány dvě nejběžnější transformace používané v komprimačních programech a sice Fourierova transformace a vlnková (Wavelet) transformace. První z nich zejména pro názornost jak komprimace funguje spíše než pro skutečné použití. Skutečná výhoda komprimace vektorových geodat se může ukázat u komplikovaných polygonů, nebo linií tvořených velkým počtem vytvářejících bodů.
Sekce:
Informační management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk