Teoretické otázky reality nákladů mrtvé váhy v ekonomii


Ekonomie a hospodářská politika

Teoretické otázky reality nákladů mrtvé váhy v ekonomii

Jméno a příjmení autora:

Jiří Kraft

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
spotřebitelský přebytek, přebytek výrobce, náklady mrtvé váhy, stupně diskriminace, fenomén W
DOI (& full text):
Anotace:
V souvislosti s existencí monopolních firem v ekonomice dochází v protikladu s realitou dokonalé konkurence ke vzniku tzv. nákladů mrtvé váhy. Tyto náklady mrtvé váhy snižují spotřebitelský přebytek…více
V souvislosti s existencí monopolních firem v ekonomice dochází v protikladu s realitou dokonalé konkurence ke vzniku tzv. nákladů mrtvé váhy. Tyto náklady mrtvé váhy snižují spotřebitelský přebytek a do jisté míry i přebytek výrobce. Jeho snížení je však kompenzováno tzv. diskriminací spotřebitele, která má 3 stupně. Nejzajímavější je první stupeň, se kterým souvisí stanovení různých maximálních cen pro různé spotřebitele s ohledem na jejich možnosti a ochotu danou cenu uhradit. Z toho pak vyplývá teoretický problém, spočítáme-li z různých cen pro jednotlivé zákazníky cenu průměrnou. Zásadním problémem je odpověď na otázku, zda existence nákladů mrtvé váhy je realitou, když výrobce neomezuje produkované množství, a zda tak nejde svým způsobem o návrat k realitě dokonalé konkurence. Vznikl by tak pravděpodobně nový ekonomický fenomén, který můžeme označit jako fenomén W. Při grafickém vyjádření je fenomén W plocha vymezená průsečíkem marginálních nákladů a poptávky, průsečíkem průměrné monopolní ceny a křivky původní i zvýšené poptávky. Monopolu se v tomto případě podařilo zvýšit cenu svého produktu, aniž by byl nucen omezit výrobu, jak dosavadní ekonomická teorie předpokládala.
Sekce:
Ekonomie a hospodářská politika

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk