Aplikovaná ekonometrika pri hodnotení efektívnosti elektronického obstarávania


Ekonomika a management

Aplikovaná ekonometrika pri hodnotení efektívnosti elektronického obstarávania

Jméno a příjmení autora:

Radoslav Delina

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
elektronický obchod, ekonometrika, elektronické obstarávanie, reverzné aukcie
DOI (& full text):
Anotace:
Rozvoj internetu a technologických riešení pre podporu obchodných procesov zapríčinil okrem svojich výhod aj niektoré problémy v oblasti podpory rozhodovania v tejto oblasti. Manažéri nevedia podľa…více
Rozvoj internetu a technologických riešení pre podporu obchodných procesov zapríčinil okrem svojich výhod aj niektoré problémy v oblasti podpory rozhodovania v tejto oblasti. Manažéri nevedia podľa akých metrík sa majú riadiť pri výbere a zhodnotení riešení elektronického obchodu. Táto oblasť je špecifická tým, že zatiaľ je nedostatok práve tvrdých kvantitatívnych metrík pre hodnotenie výkonnosti, ktoré sú nevyhnutné aj pre efektívne rozhodovanie. V článku rozoberáme vývoj a aplikáciu ekonometrického modelu hodnotenia výkonnosti reverzných aukcií, aplikovateľného do rôznych indikátorov výkonnosti ako ROI, NPV, reálne opcie a i., pričom vychádzame z konkrétneho problému špecifickej firmy v banskom odvetví.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk