O využitelnosti marketingu v regionálním rozvoji


Ekonomika a management

O využitelnosti marketingu v regionálním rozvoji

Jméno a příjmení autora:

Eva Šimková

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
regionální rozvoj, udržitelný rozvoj, marketing, regionální marketing, marketingový výzkum
DOI (& full text):
Anotace:
Článek je volným pokračováním tématu zaměřeného na udržitelný rozvoj, kterému se autorka věnovala v předchozím čísle tohoto časopisu. Obsah článku souvisí s politickými dokumenty EU, jejichž…více
Článek je volným pokračováním tématu zaměřeného na udržitelný rozvoj, kterému se autorka věnovala v předchozím čísle tohoto časopisu. Obsah článku souvisí s politickými dokumenty EU, jejichž akceptování bude nezbytné pro řízení regionálního rozvoje v souvislosti se vstupem ČR do evropských struktur. Článek dále souvisí s problémy regionálního rozvoje, které byly zjištěny v rámci marketingového šetření ve výzkumné části disertační práce autorky.
Je zde poukázáno na potřebnost marketingové orientace regionálního rozvoje. Současné zkušenosti s rozvojem regionů často ukazují na jejich spontánnost, pramenící z nedostatečného uplatňování marketingových postupů. Kromě důrazu na použití marketingu v regionálním rozvoji je v textu zmíněna i základní odlišnost regionálního marketingu oproti podnikovému a dále zvýrazněna jeho poznávací a komunikační role. V publikaci je popsán i význam marketingového výzkumu vč. jeho základních kroků.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk