Používání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR


Ekonomika a management

Používání optimalizačních metod v praxi - studie v podmínkách ČR

Jméno a příjmení autora:

Miroslav Plevný

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
kvantitativní metody, exaktní nástroje v managementu, aplikace metod operačního výzkumu
DOI (& full text):
Anotace:
Matematické optimalizační metody jsou v podnikové praxi známy již řadu desítek let. Přesto však naše podniky často neumí tyto nástroje managementu účinně využívat. Je možné zkoumat řadu možných…více
Matematické optimalizační metody jsou v podnikové praxi známy již řadu desítek let. Přesto však naše podniky často neumí tyto nástroje managementu účinně využívat. Je možné zkoumat řadu možných příčin tohoto stavu. Jednu z nich lze spatřovat i ve způsobu, jakým jsou možnosti efektivních aplikací kvantitativních optimalizačních metod prezentovány v různých kurzech či v dostupné literatuře. Řídícím pracovníkům v podnicích jsou u nás k dispozici jen ojediněle takové účinné pomůcky s přehledem relativně jednoduchých exaktních přístupů a racionálních postupů, které by byly použitelné při řešení rozhodovacích problémů v podnicích. V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu stavu využívání modelů, metod a racionálních kvantitativních postupů ve firmách v České republice. Tyto výsledky budou dále využity pro zpracování studie možných a v podmínkách České republiky pro firmy použitelných exaktních nástrojů včetně jejího publikování, která bude jedním z výstupů v současnosti řešeného grantového projektu GAČR na pracovišti autora tohoto příspěvku.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk