Současné nástroje pro měření, sledování a řízení výkonnosti společností


Ekonomika a management

Současné nástroje pro měření, sledování a řízení výkonnosti společností

Jméno a příjmení autora:

Emil Vacík

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
EVA, MVA, CFROI, EFQM, BSC
DOI (& full text):
Anotace:
Článek diskutuje současné přístupy, metody a možnosti měření výkonnosti ve společnostech, hodnotí jejich přínosnost i nedostatky a vzájemně je srovnává. Kromě měření výkonnosti současných a minulých…více
Článek diskutuje současné přístupy, metody a možnosti měření výkonnosti ve společnostech, hodnotí jejich přínosnost i nedostatky a vzájemně je srovnává. Kromě měření výkonnosti současných a minulých podnikatelských aktivit se pozornost upíná ke zkoumání možností a omezení při použití stávající metriky i pro měření a hodnocení budoucího růstu výkonnosti společností.
Použitelnost a vypovídací schopnost konvenčních indikátorů výkonnosti firem je limitována, protože jejich výpočet je založen na minulosti. Taková měřítka výkonnosti totiž nemohou poskytovat uspokojivou základnu pro hodnocení budoucí úspěšnosti společnosti. Proto se hledají taková měřítka, která ne vždy bývají odvozena jen z účetních výkazů.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk