Psychologické aspekty nonverbálnej komunikácie a imagetiky v pracovnom procese


Ekonomika a management

Psychologické aspekty nonverbálnej komunikácie a imagetiky v pracovnom procese

Jméno a příjmení autora:

Tatiana Soroková

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
imidž, osobnosť, výzor, firma, produkt
DOI (& full text):
Anotace:
Imagetika ako jeden z článkov nonverbálnej komunikácie v sebe snúbi všeobecné charakteristiky pojmu image, a body image, ktoré sa vo významnej miere uplatňujú v sfére marketingových a manažérskych…více
Imagetika ako jeden z článkov nonverbálnej komunikácie v sebe snúbi všeobecné charakteristiky pojmu image, a body image, ktoré sa vo významnej miere uplatňujú v sfére marketingových a manažérskych aktivít. Psychologické aspekty uvedených charakteristík predstavujú mnohodimenzionálne aspekty. Človek v svojom psyché transformuje realitu a spracúva ju v svojom vedomí tak, že táto skutočnosť sa môže vyvíjať nezávisle na pôvodnom objekte či jave. Vieme, že možnosti človeka vnímať a spracovávať informačnú explóziu, ktorá ho obklopuje je do určitej miery ohraničená. O to vyššiu hodnotu a účinnosť má na pôsobenie jedinca imagetika vo všetkých jej podobách.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk