Datová okna power builderu


Informační management

Datová okna power builderu

Jméno a příjmení autora:

Jiří Měřínský

Rok:
2004
Číslo:
2
Klíčová slova:
datové okno, Power Builder, vývoj aplikací, zdrojový kód, datový zdroj, styl prezentace, report, datový sloupec, načtení dat, aktualizace dat
DOI (& full text):
Anotace:
Datová okna jsou jedním ze základních stavebních kamenů, na nichž je založeno vývojové prostředí Power Builderu, a tudíž jednou z nejvyužívanějších komponent při vývoji aplikace. Datové okno je…více
Datová okna jsou jedním ze základních stavebních kamenů, na nichž je založeno vývojové prostředí Power Builderu, a tudíž jednou z nejvyužívanějších komponent při vývoji aplikace. Datové okno je objekt, který se používá k načítání, manipulaci, editaci a zobrazení dat z databáze. Datové okno redukuje na minimum psaní zdrojového kódu tím, že interně vytváří nativní příkazy pro komunikaci s databází. Redukcí zdrojového kódu na minimum šetří datové okno čas, který by byl potřebný pro analýzu a kódování funkcí potřebných pro načítání dat, jejich editaci, manipulaci a zobrazení. Také redukuje možnost chyb ve zdrojovém kódu aplikace, čímž ve svém důsledku vede k nižším nákladům při vývoji aplikace a zvýšení konkurenceschopnosti produktu. V tomto článku je podán stručný popis vývoje (designu) datových oken a jejich nejdůležitějších vlastností. V článku lze také nalézt několik příkladů, jak může datové okno vypadat.
Sekce:
Informační management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk