Analysis of Extend of EU-Competition Policy in Certain Practice


Ekonomie a hospodářská politika

Analysis of Extend of EU-Competition Policy in Certain Practice

Jméno a příjmení autora:

Šárka Tulisová

Rok:
2003
Číslo:
4
Klíčová slova:
politika na ochranu hospodářské soutěže EU, praktiky narušující hospodářskou soutěž, horizontální dohody, vertikální dohody, nekonkurenční chování
DOI (& full text):
Sekce:
Ekonomie a hospodářská politika

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk