Marketing ako inovatívna stratégia regionálneho rozvoja


Marketing ako inovatívna stratégia regionálneho rozvoja

Jméno a příjmení autora:

Ferdinand Daňo, Eva Hanuláková, Dana Vokounová

Rok:
2003
Číslo:
2
Klíčová slova:
internet, marketing, webová stránka, hypertext, dynamika, internetový marketing v ČR
DOI (& full text):

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk