Comparative Analysis of Efficiency of Public and Private Provision of Social Services


Ekonomie a hospodářská politika

Comparative Analysis of Efficiency of Public and Private Provision of Social Services

Jméno a příjmení autora:

Barbora Slintáková

Rok:
2003
Číslo:
1
Klíčová slova:
veřejné organizace, neziskové organizace, sociální služby, výkonnost, produktivita
DOI (& full text):
Sekce:
Ekonomie a hospodářská politika

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk