Re-engineering: Why Transformation Projects fail?


Ekonomika a management

Re-engineering: Why Transformation Projects fail?

Jméno a příjmení autora:

Filip Šmída

Rok:
2002
Číslo:
4
Klíčová slova:
změny, reengineering, reengineeringový diamant, procesy, problémy při implementaci reengineeringu, fáze implementace, vedení
DOI (& full text):
Anotace:
Abstract: The development of entrepreneurial environment after the World War II. occurred in several stages. Companies always reacted to these changes by various means of several arrangements. As the…více
Abstract: The development of entrepreneurial environment after the World War II. occurred in several stages. Companies always reacted to these changes by various means of several arrangements. As the time passed, still better methods and methodologies were developed. One of the recently developed method that can eliminate company ineffectiveness is re-engineering. But even such a good technique has several drawbacks. Management must consider them before it is determined to implement re-engineering into the company. These drawbacks are high financial demand, huge stress and physical burden of emplopyees and, it is a question if re-engineering is able to create a competitive advantage. This article seeks possible solutions to these problems.

Abstrakt: Reengineering: Proč transformační projekty selhávají?
Vývoj podnikatelského prostředí po druhé světové válce probíhal v několika etapách, na které podniky vždy reagovaly souhrnem několika opatření. Tato opatření měla za cíl podnik opětovně vyšvihnout mezi špičku. Postupem času byly vyvíjeny stále dokonalejší postupy a metodologie. Jednou z novějších velmi přínosných technik eliminace podnikových nedostatků je reengineering. I tato technika však má několik nedostatků, nad kterými je potřeba se zamyslet, pokud se ji management chystá do podniku implementovat. Mezi tyto nevýhody patří vysoká finanční náročnost, vysoká zátěž zaměstnanců a je otázkou, zda reengineering podnikových procesů je schopen vytvořit konkurenční výhodu. Článek se zabývá řešením těchto problémů.
Sekce:
Ekonomika a management

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk