Financial Decision-Making Processes of Corporates in Transforming Economy


Ekonomie a hospodářská politika

Financial Decision-Making Processes of Corporates in Transforming Economy

Jméno a příjmení autora:

Milan Hrdý

Rok:
2001
Číslo:
4
Klíčová slova:
finanční management, finanční rozhodování podniku, investiční a finanční rozhodování, aplikační problémy
DOI (& full text):
Anotace:
This article is about problems with financial decision-making processes of corporates in transforming economy. The financial management is an important part of the corporate´s management. The most…více
This article is about problems with financial decision-making processes of corporates in transforming economy. The financial management is an important part of the corporate´s management. The most important financial decision processes are investment decision and optimalising of the capital structure. It is possible to find in the foreign literature the solution of these decision processes. But in the transforming economy arise some specific problems. We can find solution of some of these problems in this article. There are problems with the identifying of cash flows from investment and problems with identifying of the cost of shares and the cost of debt in dependency on the level of insolvency.

Abstrakt: Finanční management tvoří důležitou součást podnikového managementu. Zvláště významnou roli hrají finanční rozhodovací procesy, před které je finanční manažer postaven a které musí řešit v souladu se základním finančním cílem podnikání, tj. maximalizací tržní hodnoty firmy, a v souladu se strategickými záměry daného podniku. Významnou roli zde hrají dlouhodobé rozhodovací procesy, především pak investiční rozhodování a rozhodování o struktuře podnikového kapitálu. V odborné zahraniční literatuře je řešení finančních rozhodovacích procesů podrobně popsáno, při aplikaci na podmínky transformující se ekonomiky však narazí finanční manažer na specifické problémy. Příspěvek je zaměřen na řešení právě těchto problémů, konkrétně při investičním rozhodování a při optimalizaci finanční struktury. Jedná se zejména o problém identifikace peněžních příjmů z investice, dále pak o výběr konkrétní teorie a stanovení nákladů vlastního kapitálu respektive dluhu v závislosti na míře zadlužení při optimalizaci financování.
Sekce:
Ekonomie a hospodářská politika

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk