Operativer und Strategischer Aspekt der Bedarfsplanung des Personals


Ekonomie a hospodářská politika

Operativer und Strategischer Aspekt der Bedarfsplanung des Personals

Jméno a příjmení autora:

Algimantas Sakalas

Rok:
2001
Číslo:
4
Klíčová slova:
strategické a operativní plánování lidských zdrojů, poptávka po zaměstnancích, celková a čistá poptávka po zaměstnancích, plánování náhrad
DOI (& full text):
Anotace:
This article presents the methodology of strategic and operational personnel's demand planning. This methodology enables to account a demand of personnel in the different qualification and function's…více
This article presents the methodology of strategic and operational personnel's demand planning. This methodology enables to account a demand of personnel in the different qualification and function's management group. Herein is evaluating not only external but also internal movements of management's personnel. Calculated total and net demand for personnel in different personnel group meets better the requirements of personnel development's system.
Abstrakt: Statistické a operativní hledisko plánování požadavku na zaměstnance
Článek prezentuje metodologii strategického a operativního plánování poptávky po pracovnících. Tato metodologie umožňuje zachycovat poptávku po pracovnících diferencovaně podle kvalifikace a manažerských funkčních skupin. Při výpočtu celkové a čisté poptávky po pracovnících v rozdělení podle personálních skupin vystupuje do popředí požadavek systému personálního rozvoje.
Sekce:
Ekonomie a hospodářská politika

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk