Joint - Ventures als eine Form der Anziehung von Auslandinvestitionen in Litauen


Ekonomie a hospodářská politika

Joint - Ventures als eine Form der Anziehung von Auslandinvestitionen in Litauen

Jméno a příjmení autora:

Asta Savanevičiene

Rok:
2001
Číslo:
4
Klíčová slova:
přímé zahraniční investice, společný podnik (J-V), politicko-právní prostředí, ekonomické prostředí, index opacity, potenciál lidských zdrojů
DOI (& full text):
Anotace:
The article is focusing on an attracting of foreign direct investment in Lithuania. The article could be divided into three main parts: definition of foreign direct investment, analysis of Joint -…více
The article is focusing on an attracting of foreign direct investment in Lithuania. The article could be divided into three main parts: definition of foreign direct investment, analysis of Joint - Venture establishment's tendencies in Lithuania and analysis of environment factors influencing the intensity on Joint - Venture establishment.
Abstrakt: Joint-Ventures jako forma přitažlivosti pro zahraniční investice v Litvě
Článek se zaměřuje na přitažlivost přímých zahraničních investic v Litvě. Jeho obsah je rozdělen do tří hlavních částí: definice přímých zahraničních investic, analýza tendencí v souvislosti se společnými podniky (J-V) v Litvě a analýza faktorů společenského prostředí ovlivňujících intenzitu působení společných podniků (J-V).
Sekce:
Ekonomie a hospodářská politika

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk