EXTEND OF THE EUROPEAN COMPETITION POLICY AND ITS IMPORTANCE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES


Malé a střední podnikání

EXTEND OF THE EUROPEAN COMPETITION POLICY AND ITS IMPORTANCE FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

Jméno a příjmení autora:

Šárka Tulisová

Rok:
2001
Číslo:
4
Klíčová slova:
hospodářská soutěž, ochrana malých a středních firem, integrace trhů, optimální výkonnost ekonomiky, horizontální restriktivní praktiky, vertikální restriktivní praktiky, výhradní prodej, rozdělení trhů, restriktivní cenová omezení
DOI (& full text):
Sekce:
Malé a střední podnikání

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk