Umweltbildung an tschechischen Hochschulen


Vzdělávání

Umweltbildung an tschechischen Hochschulen

Jméno a příjmení autora:

Matthias Kramer, Tomáš Křivánek, Jiří Sucharda

Rok:
2001
Číslo:
4
Klíčová slova:
environmentální vzdělávání, univerzita, Německo, Polsko, Česká republika
DOI (& full text):
Anotace:
An appropriate university education is necessary to improve our environment. In consideration of this, an analysis of the International Graduate School IHI Zittau's Faculty of Business Administration…více
An appropriate university education is necessary to improve our environment. In consideration of this, an analysis of the International Graduate School IHI Zittau's Faculty of Business Administration's syllabi, focusing on the topics of environmental management and the protection of nature, was completed. The results of this analysis can be compared with the situation at several Czech universities, which offer environmentally oriented subjects but tend to mention problems in environmental management only marginally. On the basis of this research, a new specialisation was created: "International and interdisciplinary environmental management in the future markets." This new innovation in the curriculum has both a practical orientation and an international character, as it is orientated predominately on the countries in the German-Czech Republic-Poland triangle.
Abstrakt: Environmentální vzdělávání na českých vysokých školách
Pro zlepšení stavu životního prostředí je nutná odpovídající výuka na vysokých školách. Aby bylo možno analyzovat současný stav, byl na IHI Zittau, Katedře podnikové ekonomiky proveden průzkum sylabů k tematice ochrany životního prostředí a environmentálního managementu. Bylo zjištěno, že jsou na mnoha vysokých školách a univerzitách v České republice nabízeny předměty se vztahem k ochraně životního prostředí, problematika environmentálního managementu je však zmiňována pouze okrajově. Na základě výsledků tohoto průzkumu byla na této škole pro studenty od 6. semestru vytvořena specializace "Mezinárodní a mezidisciplinární environmentální management na trzích budoucnosti", která je inovativní zejména díky své orientaci na praxi a má mezinárodní charakter s orientací zejména na země trojmezí Německo-Česká republika-Polsko.
Sekce:
Vzdělávání

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk